Oikeudenalat

ASUNTO- JA KIINTEISTÖ

Asunto- ja kiinteistö

Osta, myy, vuokraa tai lahjoita asunto- tai kiinteistö.

IMMATERIAALIOIKEUS

Immateriaalioikeus

Suojaa tai lisensoi tavaramerkki, malli tai tekijänoikeus.

KAUPANKÄYNTI JA KAUPANPURKU

Kaupankäynti ja kaupanpurku

Ostajan sekä myyjän oikeudet ja velvollisuudet, kaupanpurku.

Julkis- ja hallinto-oikeus

Viranomaistoiminta ja sen julkisuus, valitukset, kantelut ja oikaisumenettelyt.

LAPSIOIKEUS

Lapsioikeus

Lapsen huolto- ja asuminen, tapaamisoikeus, oikeudenkäynnit lapsiasioissa.

Oikeudenkäynnit

Oikeudenkäynneissä avustaminen eri tuomioistuimissa ja oikeusasteissa.

PERHE- JA PERINTÖOIKEUS

Perhe- ja perintöoikeus

Avioehdot, testamentit, lahjakirjat, perunkirjoitus, perinnönjako, ositus, erottelu

EDUNVALVONTA

Edunvalvonta

Edunvalvontavaltakirjat ja muut edunvalvontaan liittyvät asiat.

RIKOSASIAT

Rikosasiat

Rikoksen uhrin avustaminen, rikoksesta epäillyn puolustaminen, lähestymiskiellot, kuulustelut, esitutkinta, oikeudenkäynnit.

Sopimukset

Sopimukset ja sopimusluonnokset, niiden kommentointi, tulkinta sekä sopimusriidat.

TYÖOIKEUS

Työoikeus

Työsopimus, syrjintä, kilpailukielto ja salassapito, irtisanominen ja purkaminen.

ULKOMAALAISASIAT

Ulkomaalaisasiat

Oleskelulupaa ja turvapaikkaa koskevat asia

ULOSOTTO- JA VELKA-ASIAT

Ulosotto- ja velka-asiat

Ulosottovalitus, velan vanhentuminen, velkajärjestely ja lisäsuoritusvelvollisuus.

Vahingonkorvaukset

Korvausvaatimukset, vastineet niihin, korvauspäätöksistä valittaminen

VUOKRA-ASIAT

Vuokra-asiat

Huoneenvuokra, liikehuoneiston vuokra, maanvuokra ja muut vuokra-asiat

VEROTUS

Verotus

Veroselvitykset, oikaisupyynnöt ja muut veroasiat.

YHTIÖOIKEUS

Yhtiöoikeus

Yhtiöiden perustaminen, neuvonta, yhtiömuodon muutokset, osakeannit, yhtiökokoukset ja hallinto.