Capehill Oy:n tietosuojaseloste

Tämä on Capehill Oy:n (Y-tunnus: 1733457-6) EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste, jossa kerrotaan Capehill Oy:n, capehill.fi-verkkosivuston, Yhtiön sosiaalisen median palveluiden (jäljempänä ”Capehill” tai ”Yhtiö”) kautta saatujen tietojen
käsittelystä sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Henkilötietoja koskevissa asioissa voitte olla yhteydessä:

Capehill Oy
Eteläesplanadi 2
00100 Helsinki
info (at) capehill.fi

Capehill ei ole katsonut tarpeelliseksi nimetä erillistä tietosuojavastaavaa.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja perusteet

Henkilötietojen käsittelyn perusteena voi olla Capehillin ja asiakkaan välinen sopimukseen perustuva asiakassuhde, asiakkaan suostumus, asiakkaan antama toimeksianto tai muu asiallinen yhteys.

Rekisteriin voidaan tallentaa myös toimeksiantoihin välittömästi liittyviä muita henkilötietoja, joita voivat olla muun muassa asiakkaan vastapuolet tai yhteistyökumppanit.

Capehill kerää ja käsittelee henkilötietoja vastatakseen yhteydenotto- ja tarjouspyyntöihin, hoitaakseen juridisia toimeksiantoja sekä seuratakseen capehill.fi-verkkosivuston kävijäliikennettä. Käsittelyn tarkoituksena saattaa olla myös Yhtiön liiketoiminnan ylläpito ja
kehittäminen sekä markkinointi. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena voi olla myös lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden täyttäminen.

Capehill voi kerätä tietoja kaikista rekisteröidyistä.

 

Käsiteltävät tiedot

Capehill kerää kustakin rekisteröidystä ainoastaan tarpeellisia tietoja. Yhtiön verkkosivuston kautta kerätään käyttäjän antamat tiedot seuraavasti:

Pyydä tarjous -lomake:

– nimi
– sähköpostiosoite

Pyydä tarjous -palvelun yhteydessä käyttäjä saattaa kirjoittaa tarjouksen kuvaukseen liittyviä tietoja, jolloin Capehillin varoituksista huolimatta hän voi oma-aloitteisesti jättää kyseisiin kohtiin myös omia tai jonkin toisen henkilön (kuten vastapuolen) henkilötietoja.

Puhelimitse saatetaan soittajan antaman suostumuksen perusteella kerätä seuraavat tiedot:

– nimi
– osoite
– sähköpostiosoite
– puhelinnumero
– henkilötunnus

Voimme luovuttaa yhteystietoja voimassaolevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa
yhteistyökumppaneillemme.

 

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään vain rekisterinpitäjän toiminnan kannalta tarpeellisen ajan.

 

Tietojen siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Verkkosivuston evästeet ja seuranta

Seuraamme capehill.fi-verkkosivuston kävijäliikennettä evästeiden avulla Google Analytics – ohjelmaa (Google Inc) apuna käyttäen. Internetselaimesi lähettää esimerkiksi IP-osoitteesi ja käyttämäsi verkkosivun osoitteen automaattisesti Googlelle. Capehill saa tällöin käyttöönsä vain anonyymia tietoa, joten Capehill ei saa tietoa käyttäjän IP-osoitteesta, eikä se voi siten tunnistaa käyttäjää. Google Analyticsin avulla Yhtiö saa käyttöönsä tärkeää verkkosivuston käyttäjädataa, joiden avulla se näkee muun muassa kävijämäärät, sivustovierailun keston,
yksittäiset sivut, joilla käyttäjä kulloinkin vierailee sekä tiedon siitä, onko käyttäjä vieraillut aiemmin Yhtiön verkkosivustolla. Näiden tietojen avulla Capehill kehittää ja optimoi sivustonsa palvelemaan käyttäjiään entistä paremmin. Voit estää Google Analyticsia keräämästä tietoja
sinusta. Lisätietoa estämisestä saat Googlen verkkosivustolla.

Capehill-sivusto sisältää sisältönsä jakamisen helpottamiseksi myös sosiaalisen median
(Facebook, Twitter, Instagram) palveluita heidän evästeineen.

Käyttäjällä on aina mahdollisuus estää evästeiden kerääminen tai poistaa sekä hallinnoida
evästeitä selaimen tai mobiililaitteen asetuksien avulla.

 

Tietoturva, henkilötietoihin pääsy ja henkilötietojen salaus

Tietoturva on Capehillille tärkeää. Käyttäjien henkilötietoihin on pääsy vain hyvin tarkasti rajatuilla henkilöillä ja tämä varmistetaan käyttöoikeuksilla. Henkilötietoihin pääsyn edellytyksenä on aina kirjautuminen henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa käyttäen. Kaikkia henkilötietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Capehill.fi-sivustolla on käytössä salattu HTTPS-yhteys, jota käytetään tiedon suojattuun siirtoon verkossa. Tiedot salataan ennen niiden lähettämistä TLS-protokollan avulla. Näin ollen kaikki sivustolla kerätyt henkilötiedot ovat suojattuja. Käyttäessäsi Capehill.fi-sivustoa huomaat selaimesi osoitekentän alussa lukon. Näin tunnistat sen, että sivu on salattu.

Google Analytics -palvelun kautta saadut tiedot tallennetaan ja käsitellään vain kyseisessä Googlen palvelussa. Capehilliin liitetyn Google Analytics -tilin käyttäminen vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan, jotka ovat ainoastaan muutaman Capehillin avainhenkilön käytettävissä.

Kaikki paperi- tai muussa ei-sähköisessä muodossa mahdollisesti olevat henkilötiedot säilytetään aina lukituissa tiloissa, lukituissa kaapeissa, eikä niihin ole pääsyä ulkopuolisilla henkilöillä. Kaikki henkilötiedot tuhotaan erityistä huolellisuutta ja tietoturvaa noudattaen.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Halutessasi voit tarkistaa joko rekisteriimme tallennetut tietosi tai tiedon siitä, ettei rekisteristämme löydy sinua koskevia tietoja. Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista. Nämä oikeudet toteutat lähettämällä tätä koskevan
allekirjoittamasi (tai muulla vastaavalla tavalla vahvennetun) pyynnön tämän tietosuojaselosteen alussa mainittuun osoitteeseen joko postitse tai sähköpostitse.

Rekisteröitynä voit myös vaatia rekisterissämme mahdollisesti olevan, tarpeettoman, virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oikaisua, täydennystä tai poistoa. Halutessasi voit tehdä tätä koskevan vaatimuksen tämän tietosuojaselosteen alussa
mainittuun osoitteeseen joko postitse tai sähköpostitse. Kerrothan samalla nimesi, yhteystietosi ja vaatimasi muutokset, jotta voimme tarvittaessa kysyä lisätietoja tai muuten ottaa yhteyttä asiaan liittyen.

Sinulla on myös oikeus kieltää tietojesi käsittelyn tai luovuttamisen etämyyntiä, suoramainontaa tai -markkinointia varten yllämainittujen Capehillin tietosuoja-asioita koskevien osoitteiden avulla.